Údržbu plochých střech Kralupy nad Vltavou, Kladno, Mělník zajišťujeme kvalitně, rychle a za rozumnou cenu. Údržbu plochách střech zajišťujeme kompletně v celém Středočeském a Ústeckém kraji, ale také v Praze.

Kontrola ploché střechy

Chcete předejít problémům se zatékáním do ploché střechy a prodloužit její životnost? Nezanedbejte její pravidelnou kontrolu a údržbu. Žádná střecha není bezúdržbová, a proto je nutné se o ni pravidelně starat. Důležité je vědět kdy, kdo a jak má kontrolu ploché střechy provádět.

Kdy se má kontrola ploché střechy provádět

Kontrola a údržba ploché střechy by měla probíhat minimálně jednou za rok. Nicméně odborníci doporučují prohlídku dvakrát ročně, a to vždy po zimě a létě, kdy střecha byla vystavena náročnějším povětrnostním podmínkám. Zapomínat by se nemělo ani na kontrolu střechy po silnější bouřce, větru, dešti či krupobití.

Na ploché střeše s asfaltovými pásy není vhodné pohybovat se za horkých dnů. Hrozí nebezpečí, že se změklá krytina poničí (zatlačení ochranného posypu, prohlubně, trhliny apod.). V případě fóliových hydroizolací by kontrola neměla probíhat za sněhu a mrazu. Lehce může dojít k pádu a zranění.

Kdo má kontrolu střechy provádět

Nejlepší je kontrolu ploché střechy svěřit do rukou odborníků. Ti se na střechách dokážou pohybovat bezpečně, mají potřebné vybavení, znalosti a zkušenosti. Specialisté na ploché střechy nabízejí pečlivou vizuální kontrolu, prohlídku všech konstrukčních částí střechy a její údržbu. Mimo jiné mohou při prohlídce nasadit speciální měřicí technologie, které prověří faktický stav hydroizolace a odhalí i případná poškození, která nejsou okem viditelná. A to i v případě, že je na hydroizolaci zatěžovací vrstva – např. kačírek, extenzivní nebo intenzivní zazelenění.

Realizace kontroly střechy

Kontroly se zpravidla zahajují vizuální prohlídkou podstřeší, kde zjistíme, zda se v některých místech neobjevují mapy po zatékání nebo plísně. Samotná prohlídka střechy postupuje zhruba v těchto osmi krocích:

  1. Prohlídka plochy střechy – čistota (zeleň, bahno, louže, větve, zbytky stavebních materiálů)
  2. Prohlídka vtokůžlabů a svodů a jejich průchodnost
  3. Kontrola napojení krytiny na prostupující a ukončující konstrukce
  4. Kontrola spojů a přehybů
  5. Kontrola oplechování a tmelení
  6. Kontrola mechanického kotvení – vizuálně
  7. Kontrola odvětrání – funkčnost ventilátorů a hlavic
  8. Kontrola sněhových zachytávačů a hromosvody