Ploché a rovné střechy Praha 13 zajišťujeme kvalitně, rychle a za rozumnou cenu. Ploché a rovné střechy zajišťujeme kompletně v celém Středočeském a Ústeckém kraji, ale také v Praze.

Představení plochých a rovných střech

Stavba s plochou střechou je výhodnější z energetického hlediska, plochá střecha jde také často ruku v ruce s požadavky na moderní estetiku domu.

Ploché střechy jsou převážně takové střechy, které mají sklon do 5° a jejich hydroizolaci tvoří povlaková krytina. Podle druhu krytiny je můžeme rozdělit na asfaltové střechy a fóliové střechy. Fóliové střechy jsou vyrobené z PVC a jejich spojování probíhá horkovzdušnou pistolí Leister při vysokých teplotách. Volba krytiny záleží vždy na typu střešního pláště a podmínkách, ve kterých se střecha nachází. Podle způsobu stabilizace krytiny můžeme střechy dále dělit na mechanicky kotvené, lepené či přitížené (střešní terasy, zahrady, střechy zasypané kamínky, střešní parkoviště).

Ploché střechy se v 70. a 80. letech hojně stavěly, avšak tehdy se ukázaly jako velmi poruchové, a proto se od nich částečně ustupovalo. V současnosti je ale situace úplně jiná. K dispozici jsou moderní izolační materiály a technologie plochých střech je plně zvládnutá.

Konstrukce plochých střech

Ploché střechy lze podle konstrukce rozdělit na jednoplášťovédvouplášťové a víceplášťové.

V případě nejčastější jednoplášťové střechy je vnitřní prostředí střechy odděleno od vnějšího jedním pláštěm. Střešní plášť je kromě nosné konstrukce tvořen parozábranou, tepelnou izolací a povlakovou hydroizolací.

Dvouplášťová plochá střecha je složena z horního (hydroizolační vrstva a její nosná konstrukce) a spodního pláště (nosná konstrukce a tepelná izolace). Tyto dvě vrstvy jsou od sebe odděleny větranou vzduchovou dutinou.

Plochá střecha pomáhá k úsporám energie

Z energetického hlediska je plochá střecha výhodná, protože na rozdíl od šikmé střechy vytváří jen minimální prostor, který je nutné vytápět. To se výrazně projeví na spotřebě energie.

Na druhou stranu netěsnosti v povlakové krytině mohou způsobit velké problémy, při jejich realizaci je proto nutná velká pečlivost.

Klíčová je kvalitní hydroizolace

Aby střechou nezatékalo, využívá se hydroizolačních materiálů určených konkrétně pro ploché střechy. Ty zajistí, aby do střechy nezatékalo.

Úroveň technologických postupů a použitých materiálů u plochých střech je v současné době vysoká, proto poruchovost z předešlých dob za současných možností neplatí.

© 2021 Rope-Access
Tel: +420 721 464 980